algemene voorwaarden

WordtGetekend.nl

Op deze bladzij staan enkele voorwaarden om duidelijk te zijn over de omgang met elkaar. Zo komen we niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

 

1. WordtGetekend behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren, wanneer deze ingaan tegen algemeen geldende fatsoensnormen. De tekenaar heeft in deze het laatste woord.

2. WordtGetekend kan niet garanderen dat tekenopdrachten direct worden uitgevoerd. Dit hangt af van het aanbod en de mogelijkheden om deze te realiseren.

3. Bij bestellingen wordt de tekening verzonden na betaling. De opdrachtgever krijgt via een sample een beeld van de uitgevoerde opdracht

4. Voor tekenwerk in opdracht wordt een vergoeding gevraagd. Vooraf wordt het tarief bepaald in overleg. WordtGetekend hanteert in principe een uurtarief, maar andere verrekeningen zijn mogelijk.

5. Cartoons die op deze website staan zijn in principe vrij te gebruiken, echter het auteursrecht dient te worden gerespecteerd, dus vermelden van de oorsprong is verplicht.