Voorwaarden

Gebruik maken van tekeningen van WordtGetekend mag alleen met toestemming.

WordtGetekend behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren wanneer deze strijdig zijn met algemeen geldende fatsoensnormen. 
Ook kan het voorkomen dat er geen tijd is om een gewenste deadline te halen. Neem altijd even contact op over de haalbaarheid van opdrachten of projecten.